Profesorii cer sprijin pentru a putea lucra cu copiii care au cerințe educaționale speciale

12/05/2017

Cadrele didactice semnalează o problemă rămasă nerezolvată și care continuă să le pună bețe-n roate în exercitarea procesului educațional.

„Federația Sindicatelor Libere din Învățământ apreciază că, în perioada următoare, Ministerul Educației Naționale trebuie să se preocupe de adoptarea unor măsuri legislative absolut necesare pentru soluționarea diferitelor probleme cu care se confruntă personalul didactic care lucrează cu copii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, dar și familiile acestor copii. Adoptarea măsurilor pentru asigurarea alocației zilnice de hrană, a rechizitelor școlare, a îmbrăcămintei pentru copii cu CES integrați în sistemul de învățământ de masă este necesară, dar nu este și suficientă. Dreptul la învățătură este unul dintre drepturile fundamentale consfințite de Constituția României, iar statul are obligația de a asigura accesul tuturor copiilor la un învățământ de calitate. Experiența ultimilor ani a demonstrat că integrarea copiilor cu cerințe educaționale speciale în învățământul de masă nu a condus la rezultatele așteptate, din cauza neadoptării măsurilor legislative menite să satisfacă necesităților educaționale speciale ale acestora. De aceea, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ are în vedere o serie de măsuri pe care vă solicităm să le adoptați“, a precizat biroul executiv al Federației Sindicatelor Libere învățământ, reprezentat la Neamț de prof. Gabriel Ploscă, în adresa transmisă Ministerului Educației Naționale, doamnei secretar de stat Adriana Oana Bucur.

Sindicaliștii solicită reducerea numărului de elevi la clasele cu copii cu CES

Astfel, sindicaliștii cer încadrarea, la nivelul fiecărei unități de învățământ la care sunt înmatriculați copii cu cerințe educaționale speciale (CES), a unor cadre didactice itinerante și de sprijin care să conlucreze permanent, pe parcursul orelor de curs, cu cadrul didactic de la clasă, în vederea identificării necesităților educaționale suplimentare ale copiilor cu CES, dar și în evaluarea educațională a copiilor cu CES. De asemenea, sindicaliștii cer asigurarea formării profesionale continue, prin participarea gratuită, la cursuri de specialitate a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar care lucrează cu copii cu CES.

Cadrele didactice mai solicită reducerea obligatorie, prin lege, a numărului de elevi la clasele în care sunt integrați copii cu CES, proporțional cu numărul de elevi cu CES integrați. Nu în ultimul rând, acestea consideră că recuperarea, îmbunătățirea dizabilității ori tulburării copilului cu CES integrați în învățământul preuniversitar trebuie realizate prin alocarea de către stat a fondurilor necesare pentru plata serviciilor de terapie.

Sancțiuni și pentru reprezentanții legali ai copiilor

Pentru ca scopul final, de integrare a copilului cu CES în învățământul de masă să fie un succes, este obligatoriu ca și reprezentanții legali – cei care au grijă de copilul cu probleme – să conlucreze cu dascălul, să se ajute reciproc în înțelegerea nevoilor speciale ale elevului. Din păcate, însă, de foarte multe ori responsabilitatea este pasată exclusiv pe umerii cadrului didactic. De aceea, sindicaliștii cer instituirea de sancțiuni contravenționale pentru reprezentanții legali ai copiilor cu CES care nu-și îndeplinesc obligațiile ce le revin, în ceea ce privește aplicarea planului de recuperare/reabilitare a copilului.

Nu în ultimul rând, sindicaliștii s-au gândit și la facilități pentru reprezentanții legali ai copiilor cu CES și cer guvernanților acordarea de facilități fiscale, inclusiv scutiri de la plata taxelor și impozitelor, pentru reprezentanții legali ai copiilor cu CES care demonstrează, cu documente justificative, că și-au îndeplinit obligațiile care le revin, în ceea ce privește aplicarea planului de recuperare/reabilitare a copilului.

Geanina NICORESCU