Poliția Neamț caută șef pentru Serviciul Criminalistic

19/04/2017

*Proba de interviu se înregistrează audio-video

Inspectoratul de Poliție Neamț a scos la concurs funcția de șef pentru Serviciul Criminalistic, rămasă vacant după pensionarea comisarului șef Gabriel Nacu. Recrutarea se realizează cu personal din sursă internă, fiind excluse din start persoanele cercetate disciplinar sau penal.

Înscrierile se fac la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț, Serviciul Resurse Umane, până la data de 25 aprilie 2017 ora 14. Candidații care nu sunt încadrați în Inspectoratul de Poliție Județean Neamț vor depune și adeverință, emisă de structura de resurse umane a unității din care fac parte, din care să rezulte că nu sunt sub efectul vreunei sancțiuni disciplinare, nu sunt cercetați disciplinar, nu sunt puși la dispoziție sau suspendați din funcție; gradul profesional deținut, calificativele obținute în ultimii 2 ani de activitate, vechimea totală în MAI, vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției, nivelul de acces la informații clasificate.

Aspiranții la această funcție trebuie să fi obținut calificativul de cel puțin „bine“ la ultimele două evaluări anuale de serviciu.

În vederea înscrierii și participării la concurs, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ o serie de condiții referitoare la grad, studii, pregătire de specialitate, și să îndeplinească cerințele specifice din fișa postului: să aibă gradul profesional de minim inspector principal de poliție; deținerea/obținerea autorizației de acces la informații clasificate secret de stat, nivel secret; deținerea/obținerea atestatului pentru a conduce autovehiculele unității; să aibă vechime în MAI de 7ani; să dețină calitatea de expert criminalist; să aibă 3 ani vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează concurs; 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției; să fie declarați „apt medical“ și „apt“ la testarea psihologică pentru promovarea în funcții de conducere.

Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț, la data de 11 mai 2017.

În cadrul probei de interviu fiecare membru al comisiei va adresa întrebări candidatului, fără a depăși tematica și bibliografia afișate și în concordanță cu atribuțiile și responsabilitățile prevăzute în fișa postului scos la concurs. Interviul se înregistrează audio și/sau video.

În situația în care, la concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant, mai mulți candidați obțin aceeași notă, este declarat „admis“ candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs. În situația în care mai mulți candidați au aceeași vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis“ candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

Geanina NICORESCU