Noi servicii medicale pentru asigurați și neasigurați

01/04/2015

medic-doctor-pacient-femeie-psiholog-consultatie-reteta_copyÎncepând de astăzi, intră în vigoare controversatul act normativ aprobat de Guvern privind acordarea serviciilor medicale în ambulatoriu și în spitale. Nemţenii trebuie să ştie că au fost aduse modificări la pachetul minimal – pachet acordat pentru situaţiile în care pacientul nu poate dovedi calitatea de asigurat, iar la asistenţa medicală primară au fost introduse serviciile de prevenţie , respectiv “consultaţie preventivă”: pentru persoanele în vârstă de peste 18 ani pentru prevenirea bolilor cu consecinţe majore în morbiditate şi mortalitate consultaţia se acordă o dată la 3 ani.

În pachetul de bază au fost introduse serviciile de administrare de medicamente ‐ intramuscular, subcutanat, intradermic, intravenos sau perfuzabil, după caz, acordate asiguraţilor de pe lista proprie a medicului de familie, în timpul programului de lucru în cabinet. – în cadrul serviciilor medicale adiţionale a fost introdusă spirometria (alături de EKG şi ecografie generală – abdomen şi pelvis) – consultaţiile la domiciliu se acordă asiguraţilor nedeplasabili din motiv de invaliditate permanentă sau   invaliditate temporară, asiguraţilor cu boli cronice sau cu un episod acut ce nu permite deplasarea la cabinet, copiilor 0 ‐ 1 an, copiilor cu vârsta 0‐18 ani cu boli infecto‐contagioase și lehuzelor.

Pentru ca bolnavii să poată beneficia de tratamente- injecţii de regulă- fără să apeleze la serviciile unor neavizaţi ori să se milogească pe la cadrel sanitare din spitale, în pachetul de bază au fost introduse serviciile de administrare de medicamente – intramuscular, subcutanat, intradermic, intravenos sau perfuzabil, după caz, acordate asiguratilor de pe lista proprie a medicului de familie, în timpul programului de lucru în cabinet. În asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice se specifică supravegherea evoluţiei sarcinii şi lehuziei printr-o consultaţie pentru fiecare trimestru de sarcină şi o consultaţie în primul trimestru de la naştere.

Deşi medicii de familie nu au fost prea încântaţi, a rămas bătută în cuie dublarea numărul maxim de consultaţii la domiciliu ce pot fi acordate lunar de către medicii de familie, respectiv de la 21 la 42.

Creşte şi numărul consultaţiilor medicale de specialitate care pot fi acordate pentru afecţiuni cronice, pentru una sau mai multe boli cronice monitorizate în cadrul aceleiaşi specialităţi: se acordă trimestrial patru consultaţii fiecarui asigurat, dar nu mai mult de două consultaţii pe lună. În prezent se acordă o consultaţie pe lună sau pe trimestru pe asigurat, după caz.

La specialitatea neurologie şi neurologie pediatrică s-a introdus un serviciu nou: psihoterapie pentru copii şi adulţi, iar la specialitatea psihiatrie pediatrică au fost introduse servicii furnizate de kinetoterapeut pentru copilul diagnosticat cu tulburări din spectrul autist.

Au fost extinse şi o serie de servicii care se acordă în prezent numai copiilor cu vârsta de până la 18 ani tuturor asiguratţilor, indiferent de vârstă, respectiv: element acrilic, element metalo-acrilic şi reconstituire coroană radiculară.

Actul normativ aprobat de Guvern include şi o serie de noutăţi privind întărirea disciplinei contractuale între casele de asigurări de sănătate şi furnizori.

Un punct extrem de controversat şi blamat de medicii de familie a fost legiferat în favoarea doctorilor. Numărul optim de persoane înscrise pe lista medicului de familie din punct de vedere al asigurării unor servicii de calitate la nivelul asistenţei medicale primare care se ia în calcul pentru stabilirea necesarului de medici de familie pe unitate administrativ-teritorială/zonă urbană este de 1.800.

În ceea ce priveşte asistenţa medicală spitalicească – între criteriile pe baza cărora se efectuează internarea pacienţilor în regim de spitalizare de zi a fost introdus criteriul epidemiologic pentru bolnavii care necesită tratament în afecţiuni care nu necesită izolare. In prezent, există doar criteriul de urgenţă medico-chirurgicala.

Geanina NICORESCU