Motorină pentru agricultură

26/01/2016

Tina-motorină-tractor*Cererile se depun până pe 31 ianuarie *Plățile se fac pentru trimestru IV 2015

Data de 31 ianuarie este ultima zi în care mai pot fi depuse la APIA Neamț cererile de plată pentru acordarea ajutorului de stat la motorina utilizată în agricultură în ultimul trimestru al anului 2015. La APIA Neamț au fost depuse, anul trecut,  290 dosare prin care fermierii solicită motorină subvenționată folosită în agricultură.

Cererile de decont trebuie să cuprindă informații referitoare la suprafețele de teren, structura de culturi și efectivele de animale, păsări, albine și viermi de mătase pe care le deține fermierul. Trebuie  menționate și lucrările de îmbunătățiri funciare pe care acesta le-a executat pe perioada de aplicare a schemei de ajutor de stat la motorină.

Cererile de decont sunt însoțite de o situație centralizatoare privind cantitățile de motorină utilizate la lucrările mecanizate din agricultura aferente trimestrului IV al anului 2015 și de documentele fiscale de vânzare emise de furnizori pe numele beneficiarilor pentru cantitățile de motorina achiziționate.
Pentru primele trei trimestre din anul 2015, fermierii au primit 1,79 lei pe litrul de motorină. Ajutorul de stat pentru motorina se acorda prin rambursarea diferenței dintre acciza standard și acciza redusă practicată la motorina folosită în agricultura. Rata accizei reduse pentru motorina folosita în agricultură în 2015 este 99,498 lei pentru 1.000 de litri.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU