Medicii de familie sunt puşi să meargă mai mult pe teren

06/03/2015

consultatii la domiciliu* A fost dublat numărul lunar al consultaţiilor la domiciliul pacienţilor

Medicii de familie vor fi puşi să facă mai mult teren, urmând să fie mai bine plătiţi pentru servicii decât pentru simplul fapt că au pacienţi înscrişi pe liste. Numărul consultaţiilor la domiciliu din timpul programului de lucru va fi majorat de la 21 la 42 de consultaţii pe lună, dar nu mai mult de 3 consultaţii pe zi. Aceste servicii pot fi acordate asiguraţilor nedeplasabili din motiv de invaliditate permanentă sau invaliditate temporară, asiguraţilor cu boli cronice sau cu un episod acut ce nu permite deplasarea la cabinet, precum şi copiilor 0-1 an, persoanelor cu vârste cuprinse între 0-18 ani cu boli infecto-contagioase şi lehuzelor. Subliniem faptul că sunt considerate consultaţii la domiciliu inclusiv examinarea acordată de medicul de familie în vederea constatării decesului.

În prezent, medicii de familie sunt remuneraţi 50% pentru per capita (la număr de înscrişi pe liste) şi 50% pentru servicii. Noul normativ stabileşte ca fondul aferent asistenţei medicale primare în anul 2015 să se împartă 20% pentru plata per capita şi 80% pentru plata per serviciu.

Ordinul supus ieri dezbaterii publice, emis de ministrul Sănătăţii şi preşedintele CNAS, reglementează normele metodologice de aplicare în anul 2015 a HG nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări de sănătate pentru anii 2014-2015.

Prin acelaşi act normativ au fost introduse, tot în asistenţa medicală primară gratuită (inclusă în pachetul de bază), serviciile de administrare de medicamente la cabinet şi spirometria- acolo unde există dotarea necesară.

Geanina NICORESCU