Medicii de familie, obligaţi să facă vizite la domiciliu

28/05/2014

medici

* Acolo unde listele sunt prea „subţiri” sau prea „stufoase”, vor fi luate măsuri

De la 1 iunie, medicii de familie din Neamţ vor asigura maxim 3 consultaţii pe zi la domiciliu. Acestea vor fi programate în afara cabinetului pentru asiguraţii nedeplasabili, repectiv pentru copiii între 0-1 an, pentru cei de până la 18 ani cu boli infecto-contagioase şi lehuze.

Conform noului contract cadru, medicii de familie pot să asigure maxim 21 de consultaţii la domiciliu asiguraţilor în fiecare lună, fără a depăşi 3 pe zi. Consultatiile la domiciliu se vor acorda în anumite condiţii, respectiv maxim două consultaţii pentru fiecare episod acut, subacut, acutizări ale bolilor cronice, maxim 4 consultaţii pe an pentru bolile cronice şi o consultaţie pentru fiecare situaţie de urgenţă.

Medicul de familie va elibera, la cerere, pacienţilor asiguraţi următoarele documente: concedii medicale, bilete de trimitere, prescripţii medicale, certificat constatator de deces dacă nu sunt suspiciuni de moarte suspectă, scutiri medicale pentru elevi dacă au loc îmbolnăviri, documente medicale eliberate la la intrarea în colectivitate.

Potrivit noilor reglementări, un medic de familie nu va avea mai mult de 2200 de asiguraţi înscrişi, optim fiind 1800.

„Pentru medicii de familie al caror număr de persoane asigurate înscrise pe liste proprii se menţine timp de şase luni consecutiv la un nivel mai mic cu 20% din numarul minim de persoane asigurate înscrise pe lista proprie, stabilit pentru unitatea administrativ teritorială ori zonă de către comisia constituită, în situaţia cabinetelor medicale individuale, contractul poate înceta, în conditiile legii, prin denunţare unilaterală de către reprezentantul legal al casei de asigurari de sanatate”, se arată în Contractul cadru. Cu alte cuvinte, nici mai puţin de 1800 de pacienţi pe liste nu se acceptă. În aceste condiţii, cu siguranţă până la sfârşitul acestui an vor mai avea loc ieşiri din contract acolo unde CAS Neamţ constată că listele sunt cam „subţiri”, însă rămâne de văzut ce se va întâmpla acolo unde numărul înscrişilor depăşeşte 2200, iar exemplele, la Neamţ, nu sunt puţine. Sunt medici care nu cedează nici un pacient, pentru că este destul de importantă plata per capita, chiar dacă acest lucru este în detrimentul pacienţilor, nefiind timp suficient pentru acordarea consultaţiilor „ca la carte” pentru toată lumea.

 

Geanina NICORESCU