Medicii de familie doresc o „negociere reală a serviciilor medicale și flexibilizarea contractelor cu CAS“

17/05/2017

*Doctorii cer și înființarea unei baze de date on-line cu serviciile medicale prestate contra cost în cabinetele medicilor de familie din fiecare județ

În concordanță cu sugestia Consiliului Concurenței, medicii de familie susțin necesitatea înființării unei baze de date on-line, administrată de Ministerul Sănătății sau de către direcțiile de sănătate publică județene, care să cuprindă pentru fiecare județ, serviciile medicale prestate contra cost și tarifele aplicate în cadrul unităților sanitare organizate sub forma cabinetelor medicale. În opinia doctorilor de familie, Ministerul Sănătății ar trebui să elaboreze reglementări legale care să conducă la identificarea de către consumator a activităților care fac parte din serviciile medicale prestate contra cost în cadrul cabinetelor medicale și la stabilirea în mod unitar, la nivel național, a activităților care fac parte din serviciile medicale prestate contra cost, pe care un cabinet medical le poate desfășura.

De asemenea, Societatea Națională de Medicina Familie (SNMF) și Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF) salută punerea în dezbatere a Raportului privind piața serviciilor de asistență medicală din România și a activităților conexe acestora, emis de Consiliul Concurenței și afișat în data de 11 mai 2017, în cadrul investigației declanșate pentru cunoașterea pieței serviciilor menționate.

„Apreciem ca fiind salutară recomandarea făcută de Consiliul Concurenței în cadrul Raportului menționat ca Guvernul României, Ministerul Sănătății și Casa Naționala de Asigurări de Sănătate, să intervină pentru modificarea actelor normative ce privesc condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, în sensul asigurării unei flexibilități a negocierilor, astfel încât aceasta să vină în întâmpinarea nevoilor furnizorilor. Și noi am solicitat în repetate rânduri negocierea reală a serviciilor medicale și flexibilizarea contractelor cu casele de asigurări, pentru a respecta liberalismul profesiei. Clauzele contractului de furnizare a serviciilor medicale în asistența medicală primară, așa cum sunt în prezent prestabilite prin Contractul-cadru, nu lasă loc niciunui fel de negociere, adăugându-se astfel atitudinii Casei Naționale de Asigurări de Sănătate la consultările (și nu negocierile) anuale având ca obiect Contractul-cadru, consultări pe care în prezent CNAS-ul le desfășoară cu organizațiile medicilor de familie“, a subliniat SNMF printr-un comunicat.

Doctorii susțin că vor elabora observații și puncte de vedere detaliate și argumentate la Raportul menționat până la data de 8 iunie 2017, acestea urmând să fie transmise și forului superior, Ministerul Sănătății.

Geanina NICORESCU