Loc de muncă de 1.500 de dolari americani, în construcții, în Israel

12/04/2017

*Contractele de muncă se încheie pentru un an de zile, cu posibilitatea de prelungire până la 63 de luni *În Neamț, persoanele interesate se pot înscrie la Agenția Locală pentru Ocuparea pentru Ocuparea Forței de Muncă Piatra Neamț

Ofertă tentantă pentru constructorii nemțeni, care timp de un an de zile pot lucra legal în Israel, pe o leafă lunară de 1.540 de dolari americani. Angajarea se va face în baza Protocolului privind recrutarea muncitorilor români pentru lucrări temporare în domeniul construcțiilor în Statul Israel, încheiat la 24 iunie 2014, între Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice din România și Ministerul Afacerilor Interne din Israel. Protocolul este pus în aplicare de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă din România și Autoritatea pentru Populație, Emigrare și Frontieră din Israel. Persoanele interesate trebuie să aibă calificare și experiență în următoarele meserii: dulgheri pentru cofraje de construcție industrializată (cunoașterea citirii planurilor de construcții este obligatorie); fierari-betoniști, îndoirea fierului (cunoașterea citirii planurilor de construcții este obligatorie); zidari-faianțari, acoperirea podelelor și pereților cu faianță (cunoașterea citirii planurilor de construcții este obligatorie) și zidari-tencuitori pentru lucrări de tencuit. Pentru a accede la aceste posturi, persoanele interesate trebuie să nu fi lucrat anterior în Israel sau să fi muncit legal în Israel pentru o perioadă de cel puțin doi ani, pe în baza unei vize și a unui permis de muncă în domeniul construcțiilor, dar au părăsit permanent Israelul cu cel puțin patru ani înainte de solicitarea curentă și nu au încălcat, în timpul șederii lor în Israel, condițiile stabilite de permisele și vizele de muncă. De asemenea, candidații nu trebuie să aibă rude de gradul I care lucrează deja în această țară, cu excepția fraților, să nu aibă cazier judiciar, să fie apți psihic și fizic de muncă intensă în condițiile climatice specifice statului de destinație, inclusiv munca la înălțime și manipulare de greutăți și să nu sufere de anumite boli cronice. Contractele se încheie pentru o perioadă de un an, cu posibilitatea de prelungire până la o durată maximă de 63 de luni. În Neamț, persoanele interesate se pot înscrie la Agenția Locală pentru Ocuparea pentru Ocuparea Forței de Muncă Piatra Neamț, cu următoarele acte: cerere tip; curriculum vitae; declarație-tip; copie carte de identitate; copii ale actelor de studii și de calificare (toate paginile scrise), după caz și copii ale documentelor care atestă experiența, vechimea în muncă.

V. ANDRIEȘ