Lecţie de istorie pe viu la Răuceşti

19/11/2013

Foto raucesti Anton Traian, dir. Scoala Raucesti

Ieri, în comuna Rǎuceşti, a avut loc o activitate interesantă  legatǎ de istoria satului. Ideea aparţine  profesorului de istorie Anton Traian, director al Şcolii Gimnaziale nr. 1 Rǎuceşti, şi a pus-o în practică cu succes.

La aceastǎ manifestare inedită au participat reprezentanţii comunitǎţii locale, profesorii şi elevii şcolii, Dumitru Stan, preşedintele Asociaţiei Veteranilor de Rǎzboi “Regina Maria”- Filiala Rǎuceşti, inspectorul de istorie Elena Preda, precum şi cadre didactice de la Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj Napoca.

În cadrul activitǎţii elevii au aflat, prin viu-grai, istoria comunitǎţii lor, una atât de greu încercatǎ de-a lungul timpului. Accentul s-a pus pe evenimentele crâncene din cel de-al Doilea Rǎzboi Mondial, mai ales pe momentul 1944, când linia frontului a trecut prin mijlocul comunei Rǎuceşti. Rǎzboiul a lǎsat urme adânci, vizibile cu ochiul liber (cazemate, şanţ anticar) dar şi foarte multe drame sufleteşti. Atunci, populaţia civilǎ – bǎtrâni, femei, copii –  a fost nevoitǎ sǎ plece în refugiu, în comunele Vânători, Pipirig şi Dobreni.

Profesorul Anton Traian şi-a propus sǎ aducǎ faţǎ în faţǎ copiii din acele vremuri – astǎzi oameni respectabili – care sǎ povesteascǎ copiilor de astǎzi, elevi ai şcolii, cum au perceput ei acele evenimente. Activitatea a fost amplǎ, elevii au putut urmǎri o cronologie a rǎzboiului, o prezentare a personajelor evacuǎrii, fotografii vechi din acele vremuri şi mǎrturiile a trei oameni din sat: primarul Apostoae Ilie, prof. Ioniţǎ Ioan şi Stan Dumitru, care este şi autorul cǎrţii “Rǎzboi Blestemat”.

La finalul manifestări am constatat că istoria trǎitǎ de martorii acelor evenimente crâncene a stârnit interesul şi admiraţia elevilor. Pe chipul lor se putea citi  clar un interes deosebit pentru studierea trecutului comunitǎţii lor.

Activitatea de ieri se înscrie într-un proiect naţional derulat de Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj Napoca intitulat generic “Trecutul de lângǎ noi. Istoria oralǎ a comunitǎţilor locale”. Scopul declarat al manifestării  a fost  acela de a dinamiza orele de istorie,  astfel încât să le sporească elevilor sensibilitatea şi respectul faţǎ de trecutul comunitǎţii în care trăiesc, faţǎ de bǎtrânii satului. Totodată, această lecţie de istorie pe viu a conştientizat elevii şi comunitatea cu privire la ororile pe care le poate produce rǎzboiul şi la importanţa valorilor pacifiste.

Tina CONDREA