La Colegiul Național „Roman-Vodă“, Simpozionul Interjudețean „Creația eminesciană – operă deschisă“

08/01/2017

 

Colegiul Național „Roman-Vodă“ organizează sâmbătă, 14 ianuarie, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț, cea de-a VII-a ediție a Simpozionului Interjudețean „Creația eminesciană – operă deschisă“. Evenimentul se bucură de parteneriatul Colegiului Tehnic „Ion Creangă“ Târgu Neamț, Grupului Școlar Roznov, Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri“ Săbăoani și Colegiului Național „Calistrat Hogaș“ Piatra Neamț, adresându-se atât elevilor de liceu, cât și cadrelor didactice. Participanții trebuie să întocmească lucrări pe marginea creații eminesciene, manifestarea având drept scop cunoașterea, receptarea, înțelegerea și interpretarea operei poetului național.

„Nu impunem o temă anume, participanții având libertatea de a alege orice creație din opera eminesciană, pe care o pot interpreta potrivit propriei viziuni, simpozionul urmărind astfel promovarea și actualizarea creației eminesciene, precum și pregătirea celor care sunt preocupați de opera eminesciană“, ne-a spus prof. Gabriela Elena Romano, coordonator al activității.

Lucrările pot fi trimise până mâine, 10 ianuarie, la adresele mihaelabaltoi@yahoo.com, gabriela_romano@yahoo.com, autorii trebuind să respecte normele științifice de redactare, specificând aparatul critic și teoretic folosit. Susținerea pe secțiuni nu trebuie să depășească 5 minute, autorii având posibilitatea să participe la simpozion cu o singură lucrare, în nume individual, excepție făcând situația de profesor-coordonator.

Evenimentul va debuta la ora 9.30, cu primirea invitaților și a participanților, urmată de deschiderea lucrărilor. Momentul introductiv va cuprinde și premierea câștigătorilor celor două concursuri organizate de Colegiul „Roman-Vodă“, dedicate lui Eminescu, respectiv „…Tot mai citesc măiastra-ți carte“ și „…Strai de purpură și aur…“. Între orele 10.00 și 15.00 va avea loc desfășurarea lucrărilor pe secțiuni, urmată de susținerea concluziilor, încheierea lucrărilor și înmânarea diplomelor de participare.

Noi valențe ale operei eminesciene

„În perioada când a fost revizor școlar pentru ținutul Neamțului, Mihai Eminescu a inspectat, la 26 martie 1876, din ordinul Ministrului, Școala nr. 1 de fete, viitorul Liceu «Sturdza-Cantacuzino», legându-și pentru eternitate numele de istoria actualului Colegiu Național «Roman-Vodă». Am propus această activitate pentru a oferi actualilor cititori – cadre didactice și elevi de liceu, în egală măsură – șansa de a-și exprima opinia, de a interpreta un text literar în afara sferei curriculare sau de a aduce o nouă viziune asupra unui text deja bine cunoscut, literar sau publicistic, de a vorbi despre o operă al cărei conținut nu pare a se fi golit vreodată de sensuri ce-și așteaptă hermeneuții. Respectând valoarea tradiției, autoritatea modelului uman și cultural, legenda țesută în jurul mitului literar românesc, creăm un arc peste timp, unind sensibilitatea scriitorului din secolul al XIX-lea cu aceea a cititorului din acest secol, mărturie a perenității, a puterii artei de a deveni axiomă culturală. Considerăm că fiecare generație are dreptul de a vorbi, de a înțelege în limitele propriilor repere o operă, un text literar, ca un exercițiu de evaluare a percepției estetice, de perfecționare a competențelor de interpretare și de comunicare, de afirmare a vocii naratorului din spatele fiecărei cărți citite. Prin acest proiect, încercăm revitalizarea interesului cititorului tânăr pentru opera eminesciană, ieșirea din șablon și descoperirea unui mare artist, prin implicarea în descifrarea farmecului intrinsec al scriiturii sale“, se arată în argumentul proiectului.

În anii următori, organizatorii simpozionului își propun extinderea ariei de participare la nivel interjudețean, zonal și național, în vederea îmbunătățirii calității educației prin formarea profesională, precum și oferirea de noi oportunități de dezvoltare în carieră a cadrelor didactice.

Irina NASTASIU