Învățământul seral și „A doua șansă“ pentru nemțenii care nu s-au putut școli la timp

19/05/2017

Tinerii nemțeni care împlinesc 18 ani până la începerea cursurilor în anul școlar 2017-2018 și doresc ori sunt nevoiți să urmeze cursurile liceale la seral sau cu frecvență redusă sunt așteptați la Centrul special de înscriere desemnat de Inspectoratul Școlar Județean Neamț. Prof. Ioan Milea, inspector școlar general adjunct în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Neamț, a precizat că anul acesta înscrierile se fac la Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida“ Piatra Neamț.

În anul școlar 2015-2016 au fost înscriși pentru învățământul liceal seral din Neamț 1.058 de nemțeni, dintre care 4 romi, însă numai 918 dintre seraliști (din care 3 romi) au reușit să frecventeze cursurile până la finalul anului școlar. La programul „A doua șansă învățământ primar“ s-au înscris 42 de persoane, iar la „A doua șansă, învățământ secundar inferior“ s-au înscris 110 nemțeni.

Principalul avantaj al învățământului seral este acela că elevii vor frecventa cursurile seara, iar dimineața vor putea merge la serviciu. Liceul frecvență redusa se adresează absolvenților clasei a VIII a care au depășit vârsta de 18 ani.

Durata studiilor stabilită prin lege pentru liceu frecvență redusă este de 5 ani (clasele IX-XIII). Studiile efectuate anterior (școala de ucenici, școala de arte și meserii, școala profesională) sunt echivalate, conform Legii învățământului, cu una sau mai multe clase de liceu. Învățământul cu frecvență redusă este o formă de învățământ a cărei necesitate, utilitate și posibilitate de realizare derivă din dezvoltările recente din domeniul tehnologiilor educaționale și ale cerințelor pe piața forței de muncă.

Până pe 3 iulie trebuie anunțat calendarul admiterii la învățământ seral sau cu frecvență redusă pentru candidații din seriile anterioare, care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2017-2018. Apoi, în intervalul 18-19 iulie 2017, are loc înscrierea, iar în perioada 19-21 iulie 2017 are loc repartizarea candidaților.

Programul „A doua șansă“ se adresează adolescenților, tinerilor, adulților, proveniți din medii sociale diverse și cu vârste variate, care nu au urmat sau nu au finalizat învățământul primar și gimnazial. Programul oferă acestor categorii de persoane posibilitatea continuării și finalizării învățământului obligatoriu fără a fi nevoite să-și întrerupă eventualele activități profesionale sau familiale în care sunt angrenate.

Programul este structurat pe două niveluri: A doua șansă – învățământ primar și A doua șansă – învățământ secundar inferior – acesta din urmă având și o componentă de pregătire profesională. Nu există limită superioară de vârstă pentru cei care doresc să se înscrie în acest program. Condiția este ca aceștia să fi depășit cu cel puțin 4 ani vârsta corespunzătoare clasei și care se află în următoarele situații: pentru programul „A doua șansă – învățământ primar“:

nu au participat deloc la educația formală – școlară; au fost înscriși, dar au abandonat învățământul primar – indiferent de momentul și motivele abandonului; nu au absolvit, până la vârsta de 14 ani, învățământul primar.

Pentru programul „A doua șansă – învățământ secundar inferior“: au absolvit învățământul primar obligatoriu (inclusiv în sistemul „A doua șansă“), dar nu și-au continuat educația mai departe sau au absolvit o parte din clasele corespunzătoare învățământului gimnazial (V, VI sau VII), dar au abandonat școala pe parcursul acestui ciclu de învățământ – indiferent de momentul și motivele abandonului.

Durata medie de școlarizare (de 2 ani pentru învățământul primar, respectiv de 4 ani pentru învățământul secundar inferior) se poate micșora pentru fiecare elev în parte, în funcție de competențele dovedite, atât în domeniul educației de bază, cât și în domeniul pregătirii profesionale.

Absolvenții au dreptul la continuarea studiilor, conform prevederilor legii, astfel: Absolvenții Programului „A doua șansă – învățământ primar“ pot urma studiile în învățământul gimnazial; Absolvenții programului „A doua șansă – învățământ secundar inferior“ pot urma studiile în învățământul secundar superior (ciclul superior al liceului) sau pot parcurge stagiile de pregătire practică, în urma cărora au posibilitatea de a obține și un certificat de calificare profesională nivel 3.

La seral sunt disponibile, pentru anul școlar 2017-2018, două clase a câte 28 de locuri, una la Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida“ Piatra Neamț – tehnician în gastronomie, și una la Liceul Tehnologic „Ion Ionescu de la Brad“ Horia – tehnician agronom. Pentru învățământul liceal de stat –frecvență redusă sunt disponibile 3 clase a câte 28 locuri, la Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu“ Piatra Neamț – științe sociale, Liceului Tehnologic „Dimitrie Leonida“ Piatra Neamț – științe ale naturii și Colegiul Tehnic „Ion Creangă“ Târgu Neamț – științe ale naturii.

Geanina NICORESCU