Insolvenţa persoanelor fizice aprobată tacit

10/12/2014

Insolvenţa persoanelor fizice a trecut de Senat, proiectul de lege urmând să ajungă la deputaţi, după ce iniţiativa legislativă a fost adoptată tacit după împlinirea termenului în care putea fi dezbătută în plen. Guvernul şi-a dat avizul pe proiect. În forma actual, proiectul legislative prevede ca debitorul persoană fizică să poată cere instanţei începerea procedurii de insolvenţă dacă se află în incapacitate de a-şi achita datoriile în decurs de 30 de zile de la data scadentă a acestora. Dar şi creditorul poate cere declanşarea procedurii insolvenţei unui debitor dacă dovedeşte intrarea acestuia în incapacitate de plată a datoriilor.

După începerea procedurii de insolvenţă, debitorul nu mai poate dispune de bunurile sale fără acordul prealabil al administratorului judiciar care este desemnat, cu excepţia tranzacţiilor obişnuite. Mai important este faptul că odată intrat sub protecţia legii falimentului, creditorii nu mai pot aplica dobânzi penalizatoare, orice astfel de costuri îngheţând la data declanţării procedurii, exact ca în cazul insolvenţei în rândul persoanelor juridice.

Proiectul face referire la un plan de rambursare a datoriilor, debitorii sunt obligaţi să utilizeze veniturile potrivit planului aprobat, să se abţină de la orice tranzacţii sau comportamente care ar conduce la eşecul planului, să desfăşoare activităţi adecvate şi generatoare de venituri, iar dacă se află în şomaj trebuie  să caute să realizeze venituri.

De asemenea, administratorul judiciar pe perioada aplicării planului de rambursare are acces la toate moştenirile, donaţiile şi orice sume obţinute de debitor din aceste drepturi, obligat fiind să nu ascundă vreo parte din veniturle sale şi să nu îşi asume noi responsabilităţi pe care nu şi le poate îndeplini la scadenţă. Administratorul judiciar va supaveghea activităţile debitorului până la realizarea planului de rambursare a datoriilor.

Există prevăzute inclusiv infracţiuni la acest capitol, cum ar fi furnizarea, pe parcursul procedurii de insolvenţă, de informaţii false instanţei sau administratorului judiciar, tăinuirea activelor şi documentelor relevante pentru procedura de insolvenţă, care pot fi sancţionate cu închisoarea de la 1 la 5 ani.

România este una dintre puţinele ţări europene care nu are o legislaţie de protecţie a debitorilor persoane fizice.

 

Cristina Iordache