Înscrieri la Simpozionul Internațional „Istorie, cultură, patrimoniu“

03/04/2017

Specialiștii în muzeologie, istorie, conservare și restaurare sunt invitați să se înscrie la cea de-a X-a ediție a Simpozionului Internațional „Istorie, cultură, patrimoniu“, eveniment organizat, în perioada 10-12 mai 2017, de Muzeul Național al Literaturii Române Iași și Asociația „Patrimoniu pentru comunitate“ Iași, în parteneriat cu Direcția Județeană pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național Iași.

Ca și la edițiile precedente, simpozionul va cuprinde patru secțiuni: „Cultură și civilizație românească în context european“; „Conservarea și restaurarea valorilor de patrimoniu“; „Muzeologie – pedagogie muzeală – relații cu publicul – politici culturale“ și „Biblioteconomie – traductologie – istoria cărții“.

Titlul comunicării, precum și datele privind afilierea instituțională se vor trimite la adresa ipruteanu82@gmail.com, până la data de 1 mai 2017.

Lucrările simpozionului vor fi prezentate în zilele de 11 și 12 mai 2017, iar cele selectate de Comitetul Științific al Simpozionului vor fi publicate în „Anuarul Muzeului Național al Literaturii Române Iași“, nr. 10/2017.

Echipa de organizare este formată din Dan Jumară (coordonator), Iulian Pruteanu (secretar), Monica Salvan, Corina Mocanu-Irimiță, Georgiana Leșu (membri).

Taxa de participare este de 50 de lei, sumă care va acoperi costurile de organizare. Taxa va fi achitată în contul Asociației „Patrimoniu pentru comunitate“ Iași (Cont: RO59BTRLRONCRT0227240301, deschis la Banca Transilvania, Filiala Iași). Organizatorii vor suporta cheltuielile de masă și cazare, cele pentru transport fiind suportate de participanți.

În anul 2016, la Simpozionul Internațional „Istorie, cultură, patrimoniu“ au fost înscrise peste 35 de lucrări ale specialiștilor din România și Republica Moldova.

Irina NASTASIU