Formular modificat cu două săptămâni înainte de depunere

09/01/2014

formular

* Amenzile pentru întîrzierea la depunerea declaraţiei 394 sunt între 12.000 şi 14.000 de lei pentru persoane juridice

 

Nemţenii care trebuie să depună formularul 394, prin care se declară situaţia tuturor operaţiunilor comerciale derulate pe teritoriul ţării, a fost modificat. Noul model se utilizează de către contribuabili chiar din această lună şi ANAF a actualizat deja programul de asistenţă prin care se completează on-line acest formular.

Modificarea făcută în luna decembrie se referă la menţionarea numărului total de facturi emise sau primite de contribuabili, înscrierea făcându-se în secţiunea C, la Rezumat. Aici se trec numărul de facturi primite pentru care este obligatorie declararea, numărul total de facturi emise ce trebuie declarate, numărul total de facturi emise sau primite pentru livrările de bunuri ori prestările de servicii făcute la care se aplică taxarea inversă.

Declaraţia informativă 394 se întocmeşte şi se depune de către contribuabilii care sunt înregistraţi ca plătitori de taxă pe valoare adăugată şi care au efectuat în perioada de raportare operaţiuni cu alţi contribuabili la rândul lor înregistraţi la TVA. Cei care nu au avut astfel de activitate nu sunt obligaţi să depună acest formular.

Termenul de depunere a declaraţiei 394 este data de 25 a lunii următoare încheierii perioadei de raportare, dacă în acest interval au fost realizate operaţiunile enumerate. Întârzierea peste termenul legal atrage amenzi aspre, cuprinse între 12.000 si 14.000 de lei, în cazul persoanelor juridice, şi între 2.000 si 3.500 de lei, în cazul persoanelor fizice.

Acest formular se depune în format electronic sub forma unui fişier PDF cu fişier XML ataşat, la ghişeele organelor fiscale teritoriale sau prin poştă, cu confirmare de primire.

Cristina IORDACHE