Elevii cu performanţe şcolare sunt aşteptaţi să se înscrie la Centrul Judeţean de Excelenţă Neamţ

13/09/2017

Centrul Judeţean de Excelenţă Neamţ organizează cea de-a doua etapă pentru selecţia elevilor care vor participa la cursuri în anul şcolar 2017-2018. Copiii se pot înscrie până pe 20 septembrie pentru grupele finanţate de primăriile Piatra Neamţ, Roman şi Tîrgu Neamţ, şi până pe 24 septembrie pentru grupele de matematică, fizică şi informatică de la Piatra Neamţ finanţate de Fundaţia eMAG pentru Educaţie şi Primăria Piatra Neamţ. Testările vor avea loc în intervalul 21-30 septembrie 2017. Grupele vor fi constituite numai pentru disciplinele unde numărul elevilor înscrişi este mai mare decât 14. În caz contrar, grupa respectivă nu se va constitui în anul şcolar 2017-2018. Fac excepţie grupele de ultraperformanţă: matematică clasa a XI-a (pentru matematicăinformatică) şi fizică clasele XIXII, care pot fi constituite cu minim 4 elevi. „Elevii care au absolvit cursurile la Centrul Judeţean de Excelenţă Neamţ în anul şcolar 2016-2017, în urma participării şi rpomovării la evaluarea finală, se pot înscrie în anul şcolar viitor fără a participa la selecţie, cu condiţia de a completa un formular de înscriere, în condiţiile şi perioada prevăzută pentru înscriere. Elevii care au absolvit cursurile la CJE Neamţ în anul şcolar 2016-2017, în urma participării şi promovării la evaluarea finală, se pot înscrie în anul şcolar viitor fără a participa la selecţie, cu condiţia de a completa un formular de înscriere în condiţiile şi perioada prevăzută pentru înscriere. Numărul de locuri care se pot ocupa fără a participa la selecţie nu poate fi mai mare decât 14 per grupă. În cazul în care numărul celor care au promovat la evaluarea finală ori s-au plasat pe primele 6 locuri la olimpiada judeţeană este mai mare decât 14, vor fi admişi fără a participa la selecţie elevii care s-au plasat pe primele 6 locuri la olimpiada judeţeană, apoi cei care au promovat la evaluarea finală în ordinea descrescătoare a notelor obţinute”, a afirmat prof. Liliana Georgescu, director CJE Neamţ. Trebuie subliniat faptul că elevii claselor a IV-a vor fi admişi la grupele de matematică fără a participa la testare dacă s-au plasat pe primele 12 locuri la concursul „Mate-olimpiada micilor şcolari” în anul 2016-2017, iar elevii claselor a V-a vor fi admişi la grupele de matematică fără a participa la testare, dacă s-au situat pe primele 6 locuri la concursul „Mathesis” în anul şcolar 2016-2017. Listele cu elevii înscrişi vor fi postate pe site-ul CJE Neamţ pe 21 septembrie 2017 pentru grupele finanţate de primăriile Piatra Neamţ, Roman şi Tîrgu Neamţ, şi pe data de 25 septembrie pentru celelalte grupe.

Geanina NICORESCU13