Diverse

Moroșanu Sergiu Ionel anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Extindere heleșteu piscicol” amplasat în comuna Trifești, sat Trifești. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Neamţ, Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie, nr.5, telefon 0233.215049, și la domiciliul domnului Morșanu Sergiu Ionel, telefon 0740.237861,  în zilele de luni – joi între orele 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M.Neamţ.

Această informare este efectuată de dl. Moroșanu Sergiu Ionel, domiciliat în loc. Trifești, com. Trifești, jud. Neamț, tel. +447448603732, +40722206673, ce intenționează să solicite de la Administraţie Naţională „Apele Române”, Sistemul de Gospodărire a Apelor Neamţ, aviz de gospodărire a apelor pentru realizarea lucrărilor  „Extindere heleșteu piscicol loc.Trifești, com. Trifești, Jud. Neamț”, amplasate în sat Trifești, comuna Trifești, județul Neamț. Această investiţie este nouă.Ca rezultat al procesului de producție nu vor rezulta ape uzate. Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii Apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare cu privire la solicitarea Avizului de Gospodărire a Apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menţionată.Persoanele care doresc să transmită observaţii, sugestii şi recomandări se pot adresa solicitantului sau la adresa Intelproiect SRL, Piatra Neamţ, Bd. Decebal nr.4, telefon 0722.206673, după data de 14.02.2017.

 

BNP IONIȚĂ ANA – repzentată prin Ioniță Ana, anunță publicul interesat intenția de elaborare P.U.Z. și R.L.U. aferent – Extindere parter birou notarial situat la parterul blocului B5, sc.B, ap.24, str. Mihai Eminescu nr.12. Planul de Reglementări Urbanistice, proiect nr. 542-16A/2014 elaborat de SC 3C PROIECT SRL, arh. Andrei Ciubotaru, poate fi consultat la sediul Primăriei municipiului Piatra Neamț – Serviciul Urbanism și Autorizări Construcții, camera 15, în fiecare zi de joi între orele 12.00 – 16.30 și pe site-ul Primăriei municipiului Piatra Neamț – Informații publice – Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere în scris direct la sediul Primăriei municipiului Piatra Neamț și pe internet, la adresa de e-mail: infopn@primariapn.ro, până la data de 10.03.2017 inclusiv.