Diverse

Doamna Sofica (fosta soție a lui Radu – decedat, când locuia pe Dacia) este rugată să pună nr. de telefon la căsuța poștală nr.1832 pentru comunicare informație. (2.10)

Administratorul SC Înfrățirea SA convoacă Adunarea Generală a Acționarilor în data de 20.05.2016, ora 8.30, la sediul societății  din Piața Ștefan cel Mare 2, cu următoarea ordine de zi: 1) Raport de activitate pentru perioada de la adunarea generală precedentă până în prezent, prezentarea planului de activități și de acțiuni pentru anul 2016; 2) Raportul comisiei de cenzori; 3) Aprobarea bilanțului și a contului de execuție a bugetului pe anul 2015; 4) Aprobarea proiectului de buget pentru anul 2016; 5) Diverse.

Liceul Tehnologic ”Spiru Haret” organizează, în data de 25 mai 2016, ora 13, selecție de oferte pentru închirierea temporară a unui spațiu de 19,50 mp, săli de clasă, aflate în incinta unității, în care se vor putea desfășura activități cu caracter cultural – instructiv și 10 mp pentru chioșc alimentar, aflat pe terenul liceului. Ofertele se primesc până în data de 24 mai 2016, ora 15, la secretariatul unitățiii.