Deși e deficit de funcționari la DSVSA Neamț, posturile vacante sunt blocate

09/08/2017

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Neamț funcționează cu deficit de personal față de organigrama aprobată. În pofida nevoii acute de personal pentru realizarea obiectivelor trasate prin lege, DSVSA Neamț nu poate proceda la angajări.

Numărul total de posturi aprobate pentru DSVSA Neamț prin organigrama instituției prin Ordinul 715/2014 al președintelui ANSVSA este de 100, din care 72 funcții publice și 28 posturi contractuale, organizate în 6 servicii, un birou și 3 compartimente. În prezent sunt ocupate 63 funcții publice și 26 posturi contractuale iar vacante sunt 9 funcții publice (3 sunt funții publice de execuție și 6 funcții publice de conducere) și două posturi contractuale.

Pentru cele două posturi contractuale vacante este în desfășurare concurs de recrutare, organizat la sediul DSVSA Neamț în luna aceasta, iar în septembrie va fi organizat, la sediul ANFP, concurs de recrutare pentru o funcție publică vacantă de șef Serviciu Economic și Administrativ. La data de 24 iulie 2017 în MO nr.592 a fost publicată ordonanța 3/2017 prin care se suspendă ocuparea prin concurs a posturilor vacante, până la 31 decembrie 2017“, a precizat conducerea DSVSA Neamț, prin Biroul Comunicare și Relații Publice.

Printre atribuțiile personalului DSVSA Neamț se numără realizarea Programului acțiunilor de supraveghere, prevenire și control al bolilor la animale al celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului; monitorizarea situației zoonozelor și cazuistica îmbolnăvirii la om, efectuarea în comun cu Ministerul Sănătății a anchetelor epizootologice și epidemiologice și informează ANSVSA despre producerea acestora, rezultatul anchetelor și măsurilor dispuse; verifică documentațiile tehnice întocmite de către medicii veterinari oficiali competenți teritoriali, și după caz, verifică la fața locului conformitatea datelor și propune aprobarea sau neaprobarea activităților din unitățile supuse controlului sanitar-veterinar, în conformitate cu prevederile legislației sanitare veterinare în vigoare.

Geanina NICORESCU