Definitivat cu probleme pentru 15 cadre didactice

20/04/2017

Ieri a avut loc proba scrisă a examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2017. La nivel național au participat peste 6.000 candidați care au îndeplinit condițiile prevăzute de legislația în vigoare. Din județul Neamț s-au înscris 120 de cadre didactice, însă 3 dintre acestea nu s-au mai prezentat.

„La proba scrisă a examenului au fost înscriși 120 de candidați, care au întrunit condițiile de participare conform legislației în vigoare. Dintre aceștia, 3 candidați au absentat și 15 participanți au optat pentru a renunța la evaluarea lucrării din motive personale sau medicale. Nu au existat candidați eliminați din examen“, a precizat prof. Elena Laiu, inspector școlar general adjunct în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Neamț.

În această sesiune, examenul național pentru definitivare în învățământ se organizează la 90 de discipline. Proba scrisă conține itemi din domeniul disciplinei de specialitate și al metodicii predării/didacticii acesteia.

Spre deosebire de anul trecut, nivelul de competență didactică este evaluat și prin portofoliul profesional, elaborat conform precizărilor din programa de pedagogie și psihologie școlară corespunzătoare funcției didactice ocupate.

Candidații au avut acces în sălile Colegiului Național „Calistrat Hogaș“ din Piatra Neamț – ales centru de examen – începând cu ora 8, dar nu mai târziu la ora 8.45, pe baza unui act de identitate valabil. După primirea subiectelor, durata de redactare a lucrărilor a fost de 4 ore.

Subiectele, traducerea acestora (pentru candidații care au solicitat susținerea lucrărilor în limba maternă) și baremele de evaluare sunt asigurate de Centrul National de Evaluare și Examinare. Lucrările scrise vor fi evaluate în 6 centre organizate la nivel național. Atât programele de examen, pentru toate disciplinele, cât și modele de subiecte și bareme pentru disciplinele de examen au fost postate pe definitivat.edu.ro și subiecte.edu.ro.

Nota minimă de promovare a examenului este 8. Cadrele didactice care promovează examenul dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar. Examenul certifică și faptul că un cadru didactic debutant care a optat pentru această carieră dispune de pregătirea necesară pentru exercitarea profesiei didactice și poate intra pe o rută de profesionalizare ascendentă, având dreptul de a deveni titular în sistemul de învățământ preuniversitar și de a participa ulterior la susținerea examenelor pentru obținerea gradelor didactice.

Primele rezultate vor fi afișate marți, 25 aprilie, la centrele de examen și pe http://definitivat.edu.ro/. Contestațiile vor fi depuse în centrele de examen, conform calendarului aprobat, în zilele de 25 aprilie, după afișarea rezultatelor, și 26 aprilie. Rezultatele finale se afișează la centrele de examen și pe site-ul examenului duminică, 30 aprilie. Transmiterea la nivel central a tabelelor nominale cu candidații admiși și validarea rezultatelor examenului prin ordin de ministru are ca termen-limită data de 22 mai.

Geanina NICORESCU