Concursul Naţional „Unirea Principatelor Române”, la Şcoala Gimnazială Girov

23/01/2015

IN 2 Concurs Unirea PrincipatelorŞcoala Gimnazială „Prof. Gheorghe Dumitreasa” Girov organizează cea de-a şasea ediţie a Concursului Naţional „Unirea Principatelor Române”, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ, Casa Corpului Didactic Neamţ, Primăria Comunei Girov, Complexul Muzeal Judeţean Neamţ, Biblioteca CJRAE Neamţ, Biblioteca Judeţeană „G. T. Kirileanu”, Şcoala Gimnazială nr. 1 Războieni şi Asociaţia Învăţătorilor Neamţ.

Concursul se adresează elevilor şi cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, propunându-şi dezvoltarea exprimării plastice, individuale şi de grup, prin compoziţii expresive şi creative; cunoaşterea şi utilizarea unor tehnici de lucru cu diverse materiale şi ustensile specifice educaţiei plastice, cu aplicabilitate în studiul istoriei; stimularea gustului pentru cunoaşterea trecutului istoric şi cultivarea înclinaţiilor, aptitudinilor şi talentelor artistice ale copiilor prin transpunerea în artă a evenimentelor istorice; formularea unor opinii referitoare la un fapt din istoria românilor, în Epoca Modernă, pe baza surselor istorice.

„Epoca Unirii Principatelor a fost un timp de mare intensitate istorică, pe toate planurile, am asistat la transformări structurale, care au conferit înfruntării dintre forţele vechi şi cele noi aspecte dramatice. Lupta pentru unire nu a reprezentat un scop în sine, nu a fost limitată la aspectele practice, politice, extinzându-se asupra întregii vieţi a societăţii şi împletindu-se firesc cu tot ceea ce s-a întreprins pentru a se pregăti crearea statului modern, al cărui beneficiar urma să fie poporul, în totalitatea lui”, se arată în argumentul proiectului.

Concursul este organizat pe trei secţiuni:  expoziţie – concurs de desene pe hârtie, format A4, tehnică la alegere cu inspiraţie din tema concursului; expoziţie-concurs de colaje şi fotografii (se acceptă şi ppt-uri) şi referate de maximum 5 pagini, despre Unirea Principatelor Române.

Fiecare lucrare va avea câte o etichetă care să conţină următoarele informaţii: titlul, numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala şi îndrumătorul.

De asemenea, concurenţii pot participa la fiecare secţiune cu o singură lucrare, putând opta pentru una sau mai multe secţiuni, la alegere.

Lucrările, însoţite de fişa de înscriere şi acordul de parteneriat, semnat şi ştampilat, vor fi expediate până la data de 31 ianuarie (data poştei), pe adresa şcolii, împreună cu un plic autoadresat.

Festivitatea de premiere va avea loc în data de 14 februarie, la şcoala coordonatoare, diplomele urmând să fie expediate câştigătorilor prin poştă, până pe 28 februarie.

Jurizarea lucrărilor va fi realizată de către un juriu alcătuit din cadre didactice de la Şcoala Gimnazială „Prof. Gheorghe Dumitreasa” Girov, lucrările elevilor participanţi urmând a fi expuse la ISJ Neamţ, Complexul Muzeal Judeţean Neamţ, Casa Corpului Didactic Neamţ, Asociaţia Învăţătorilor Neamţ şi Şcoala Gimnazială „Prof. Gheorghe Dumitreasa” Girov.

Irina NASTASIU