Concursul Național de Poezie și Interpretare Critică a Operei Eminesciene „Porni Luceafărul…“, ediția a XXXVI-a

20/04/2017

* Lucrările pot fi trimise până pe data de 10 mai 2017 * Creațiile premiate vor fi publicate în revistele care acordă premiile și în antologia editată de instituția organizatoare

Autorii nemțeni care nu au debutat în volum și care nu au depășit vârsta de 40 de ani sunt invitați să participe, în perioada 14-16 iunie, la Concursul Național de Poezie și Interpretare Critică a Operei Eminesciene „Porni Luceafărul…“, ediția a XXXVI-a, manifestare ce își propune să descopere și să promoveze noi talente poetice și critice.

Evenimentul este organizat de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani, cu sprijinul Consiliului Județean Botoșani, în colaborare cu Editurile Paralela 45, Junimea, Timpul, Charmides, Eikon, Vinea. Princeps Edit, precum și cu revistele de cultură „Convorbiri literare“, „Poezia“, „Scriptor“, „Feed beack“, „Viața Românească“, „Familia“, „Vatra“, „Euphorion“, „Steaua“, „Hyperion“, „Conta“, „Poesis“, „Luceafărul de dimineață“, „Porto-franco“, „Ateneu“, „Argeș“, „Bucovina Literară“, Filiala Iași a Uniunii Scriitorilor din România, Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova și ARPE.

Se vor acorda trei premii în bani

Competiția se desfășoară pe trei secțiuni. Secțiunea de Poezie – Carte publicată – debut editorial: se vor trimite două exemplare din cartea de poezie apărută în intervalul 10 mai 2016 – 5 mai 2017. Vor fi acordate două premii: premiul „Horațiu Ioan Lașcu“ al Filialei Iași a USR și premiul Uniunii Scriitorilor din R. Moldova.

Secțiunea Poezie în manuscris (nepublicată): se va trimite un print (același volum și pe un CD – un singur exemplar) în trei exemplare, care va cuprinde cel mult 40 de poezii semnate cu un moto. Același moto va figura și pe un plic închis în care vor fi introduse datele concurentului: nume, prenume, anul nașterii, adresa poștală, e-mail, telefon. Se vor acorda șase premii care vor consta în publicarea a câte unui volum de poezie de către editurile menționate. Juriul are latitudinea, în funcție de valoarea manuscriselor selectate, să propună spre publicare și alte manuscrise, în funcție de disponibilitatea editurilor prezente în juriu (Paralela 45, Timpul, Junimea, Charmides, Eikon, Vinea și Princeps Edit).

Manuscrisele care nu vor primi premiul unei edituri vor intra în concurs pentru premiile revistelor implicate în jurizare, reviste care vor publica grupaje de poezii ale poeților premiați. Un manuscris, cel mai bun, poate primi premiul undei edituri și al tuturor celorlalte reviste implicate în concurs. Toți poeții selectați pentru premii vor apărea într-o antologie editată de instituția organizatoare.

La cea de-a treia secțiune a concursului, cea de Interpretare critică a operei eminesciene, se va trimite un eseu de cel mult 15 pagini în 3 exemplare (în copie și pe un CD), semnat cu un moto. Același moto va fi scris pe un plic închis în care vor fi incluse datele concurentului: nume, prenume, anul nașterii, adresa poștală, e-mail, telefon. Se vor acorda premii ale unor reviste literare implicate în organizare. Eseurile premiate vor fi publicate în revistele care acordă premiile și în antologia editată de instituția organizatoare. În măsura posibilităților, organizatorii vor acorda și trei premii în bani.

Festivitatea de premiere va avea loc la Ipotești și Botoșani, în ziua de 15 iunie 2017.

Organizatorii asigură concurenților cheltuieli de masă și cazare.

Lucrările vor fi trimise, până la data de 10 mai 2017, pe adresa: CENTRUL JUDEȚEAN PENTRU CONSERVAREA ȘI PROMOVAREA CULTURII TRADIȚIONALE BOTOȘANI, Str. Unirii, nr. 10, Botoșani. Relații la tel. 0231-536322 sau e-mail: centrul_creatiei_botosani@yahoo.com.

Irina NASTASIU