Concurs Național de Referate și Comunicări Științifice „Ștefan Procopiu“ la Piatra Neamț

12/05/2017

În perioada 13-14 mai, la Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu“ din Piatra Neamț se va desfășura a 26-a ediție a Concursului Național de Comunicări Științifice „Ștefan Procopiu“, cu participare internațională.

În cadrul acestui eveniment vor fi redate comunicări științifice pe baza unei consistente activități de cercetare și de observare sistematică, a unor realizări experimentale și a inovațiilor pedagogice.

Concursul presupune, pentru elevi, prezentarea unor lucrări teoretice și realizări practice-experimentale ale elevilor și ale profesorilor coordonatori în cadrul secțiunilor Fizică (pentru elevii de liceu), Științe și tehnologii (elevii de liceu), Științe (elevii de gimnaziu). Pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar, universitar, studenți, masteranzi, doctoranzi și cercetători, concursul va fi o secțiune metodico-științifică – referate și comunicări științifice, grupate în lucrări cu caracter metodic și științific. La secțiunea științifică remarcăm prezența unor mari oameni de știință din țară și de peste hotare – din Turcia, Polonia, Bulgaria, Spania, Italia.

Geanina NICORESCU