Cadrele didactice, în verva examenelor de definitivat și titularizare

13/04/2017

Imediat după Paște, cadrele didactice din județul Neamț înscrise la Examenul Național de Definitivat, sesiunea 2017, vor susține proba scrisă. Aceasta este programată pentru data de 20 aprilie, iar central de examen a fost stabilit de către Inspectoratul Școlar la Colegiul Național „Calistrat Hogaș“ Piatra Neamț. Listele cuprinzând repartizarea candidaților în sălile de examen vor fi afișate pe 19 aprilie, la avizierul colegiului.

Candidații la greacă sau latină au voie la examen cu dicționare

Pe 20 aprilie, accesul candidaților în sala se examen se va face în intervalul orar 8-8.45, numai pe baza actului de identitate valabil ori, în lipsa acestuia, pe baza pașaportului valabil. Lipsa actului de identitate are drept consecință eliminarea candidatului din examen. Candidații nu au voie în sala de examinare cu alte material în afara instrumentelor de scris și a cărții de identitate. Numai candidații care susțin examen la disciplinele economice pot avea la ei planuri de conturi, iar candidații care susțin examen la disciplinele latină sau greacă veche pot avea dicționare.

Nu mai este mult timp nici până la examenul de titularizare 2017, iar lista cadrelor didactice titulare care au depus cereri de pretransfer a fost publicată pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Neamț, precum și calendarul complet.

Excepții de la regulă pentru absolvenții din 2017

Organizarea și desfășurarea probelor practice și orale și a inspecțiilor speciale la clasă se vor desfășura în perioada 30 mai – 30 iunie 2017.

Prima etapă a mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2017-2018 a început ieri, 12 aprilie, cu depunerea contestațiilor privind acordurile ori acordurile de principiu emise de unitățile de învățământ, de către personalul didactic titular care solicită pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, la comisia de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului școlar. Soluționarea contestațiilor privind acordurile de principiu emise de unitățile de învățământ va avea loc în perioada 20-24 aprilie 2017. Până pe 25 aprilie se va proceda și la soluționarea cererilor de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ în ședința de repartizare.
În intervalul 25-27 aprilie va avea loc înregistrarea contestațiilor la inspectoratul școlar, iar până pe 28 aprilie trebuie soluționate contestațiile în consiliul de administrație al inspectoratului școlar. Până pe 3 mai are loc reactualizarea posturilor didactice, a catedrelor vacante și rezervate și afișarea acesteia la sediile inspectoratelor școlare. Emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare se realizează în perioada 28 aprilie – 5 mai 2017.

Înregistrarea dosarelor de înscriere a candidaților la concursul de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante/ rezervate, inclusiv pentru absolvenții promoției 2017, la ISJ Neamț, se face în perioada 16-22 mai 2017, urmând ca, până pe 24 mai, să se procedeze la verificarea și avizarea dosarelor candidaților de către comisia județeană de organizare și desfășurare a concursului și consilierul juridic al inspectoratului școlar.

În mod excepțional, absolvenții promoției 2017 (studiilor medii/ postliceale/ universitare de licență/ universitare de masterat/ departamentelor pentru pregătirea personalului didactic/ departamentelor de specialitate cu profil psihopedagogic) pot să prezinte adeverința de absolvire a studiilor/ programului de pregătire psihopedagogică și să valideze fișa de înscriere în data de 12 iulie 2017.

Pe 29 mai se afișează lista candidaților înscriși, iar în perioada 30 mai – 30 iunie 2017 are loc organizarea și desfășurarea probelor practice/ orale și a inspecțiilor speciale la clasă. Pe 12 iulie are loc proba scrisă, iar rezultatele se afișează pe 18 iulie. După contestații, rezultatele finale se vor afla pe 25 iulie. A doua zi se va recurge la repartizarea candidaților cu media de repartizare minimum 7.

Geanina NICORESCU