Cadrele didactice din Neamț se pot școli în alte specializări cu 1.000 lei pe semestru

06/01/2017

Profesorii din județul Neamț sunt încurajați de Inspectoratul Școlar Județean Neamț să participe la programe de conversie profesională, organizate de instituțiile de învățământ superior.

Profesorul Rodica Ciuchi, inspector școlar pentru dezvoltarea resurselor umane și discipline tehnice în cadrul ISJ Neamț, a precizat că Universitatea „Babeș-Bolyai“ din Cluj-Napoca organizează, începând cu anul universitar 2016-2017, programul de conversie profesională la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, specializarea „Pedagogia învățământului primar și preșcolar“, pe durata a 4 semestre. Programul de conversie se desfășoară la forma de învățământ la distanță – ID.

Și Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați organizează un program de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, la Departamentul de Formare Continuă și Transfer Tehnologic, specializarea „Cultură civică“, tot de 4 semestre, însă la curs cu frecvență, la sediul universității, în limba română. Aceeași universitate organizează programe de conversie și pentru următoarele specializări: limba și literatura engleză, educație fizică, biologie, matematică, ingineria produselor alimentare și tehnologie și control în alimentația publică și turism – toate cu frecvență.

Prin parcurgerea acestor conversii, cadrele didactice dobândesc competențe pentru noi specializări și/sau posibilitatea de a ocupa noi funcții didactice, altele decât cele ocupate în baza formării inițiale. Deloc de neglijat este, însă, aspectul financiar al conversiei. Spre exemplu, la Universitatea Galați, taxa de studii este în valoare de 1.000 de lei per semestru.

Geanina NICORESCU